INOVATÍVNE BETÓNOVÉ PLOTY BEVES SO VZOROM ŠTIEPANÉHO KAMEŇA

Ploty sú bezzákladové, čo znamená, že nie je potreba hĺbiť a betónovať základ, ale stačí zabetónovať stĺpiky na osovú vzdialenosť, čím odpadajú náročné a terén devastujúce výkopové práce a sú ušetrené kubíky betónu.

Všetky dielce betónových plotov sú prefabrikované ako železobetón a sú v nich betonárske armatúry, takže v celej stavbe betónových plotov BEVES nie je potreba použiť žiadne dodatočné betonárske výstuže (roxory).

Samotná montáž plotu spočíva v zabetónovaní betónových stĺpikov s postrannými vertikálnymi drážkami, do ktorých sú následne nasúvané okrasné betónové dosky (platne). Drážky nie sú po celej dĺžke stĺpiku, takže platne sedia na koncoch drážky, tým pádom môže byť betónový plot postavený aj nad zemou, napríklad pre potreby zvýšenia terénu v budúcnosti navážkou.

Samozrejme sa môže betónový plot aj zapustiť do zeme ako ochrana proti podhrabaniu. Nie je potrebný dodatočný betón na vylievanie betónových tvárnic, ani ich náročné ukladanie, stačí vybetónovať jamy na betónové stĺpiky.

ZÁKLADNÉ FAKTY PRE BETÓNOVÉ PLOTY BEVES

Betónové ploty BEVES sú vyrábané renomovaným českým výrobcom technológiou umožňujúcou garantovať 10-ročnú záruku. Životnosť plotu je vzhľadom na použitú triedu betónu C30/37 (B35) plánovaná na 100 rokov.

Betónové ploty môžu byť postavené takmer v každom teréne, je možné ich stavať do oblúku aj do svahu. Sú ideálne, ak chcete postaviť nepriehľadnú stenu, ale zároveň je pre Vás dôležitý estetický vzhľad. Kombinované môžu byť betónové ploty napríklad s okrasným kovovým oplotením, pletivom, drevnnou výplňou atp.

Využitie nájdu najmä:

  • okrasné oplotenie domu a záhrady
  • susedské deliace steny (až 2,5 metra)
  • vytvorenie súkromia okolo bazéna, terasy
  • bezpečnostná stena okolo priemyselného objektu
  • protihluková stena
  • kryté státie pre vozidlo (pri kombinácii so strechou)
  • koterce a výbehy pre zvieratá

Naše ploty sú bezúdržbové, nedeformujú sa, nepraskajú, neblednú. Na výrobky poskytujeme záruku 10 rokov.
rovná

rádius

mriežka
(dočasne nedostupné)

mriežka s podmriežkou
(dočasne nedostupné)

Maximálna výška plotu je 2,5 m. Rovné betónové dosky majú na výšku 50 cm (betónová doska rovná) a 25 cm (betónová doska soklová), takže štandardné výšky sú odkrokované po 25 cm. Presná výška sa dá dosiahnuť zrezaním plotu, alebo zapustením celého plotu do zeme. Plot je možné stavať do svahu – svahovať.Dĺžka betónového plotu je neobmedzená a ľubovoľná. Dielce sú z prefabrikovaného železobetónu, ale dajú sa rezať na presnú mieru flexou. Nie je potrebná ich dodatočná úprava.


pieskovec

prírodná šedá

Prefarbené komponenty sú prefarbené už pri výrobe primiešaním farbiva do betónu, takže ploty sú farebné aj v reze, tým pádom sa farba neolupuje, neopadáva, nebledne.

BETÓNOVÉ PLOTY, ICH MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIA

Zabezpečujeme odbornú montáž a rekonštrukcie existujúcich betónových plotov. V prípade predbežného záujmu Vám prídeme plot zamerať a vypracujeme finálnu cenovú ponuku na konkrétne oplotenie. Na začiatku stavby s Vami prejdeme všetky presné detaily a prípadné otázky počas montáže s Vami vždy konzultujeme, aby bol plot postavený podľa Vašich predstáv.

KOMBINÁCIA BETÓNOVÉHO A KOVOVÉHO PLOTU

Ak chcete aby istá časť plotu zostala priehľadná, môžete betónové ploty BEVES kombinovať s kovovými plotovými dielcami. Kovové ploty sa dajú jednoducho uchytiť do drážky betónového stĺpiku. Spodná časť betónového plotu Vám poslúži ako podhrabová doska.